ΚΟΝΤΟΓΙΑΝΝΗΣ ΠΛΑΚΑΚΙΑ

GARDENIA ORCHIDEA ΠΛΑΚΑΚΙΑ

 

 • Kontogiannis Plakakia Gardenia Orchidea Acquerelli 03
 • Kontogiannis Plakakia Gardenia Orchidea Absolute Stone 06
 • Kontogiannis Plakakia Gardenia Orchidea Charme 21
 • Kontogiannis Plakakia Gardenia Orchidea Canova 02
 • Kontogiannis Plakakia Gardenia Orchidea Esedra 05
 • Kontogiannis Plakakia Gardenia Orchidea Infinity Stone 01
 • Kontogiannis Plakakia Gardenia Orchidea Brickyard 16
 • Kontogiannis Plakakia Gardenia Orchidea Diamond 08
 • Kontogiannis Plakakia Gardenia Orchidea Concept Stone 10
 • Kontogiannis Plakakia Gardenia Orchidea Just Venice 13
 • Kontogiannis Plakakia Gardenia Orchidea Lirica 12
 • Kontogiannis Plakakia Gardenia Orchidea Just Life 12
 • Kontogiannis Plakakia Gardenia Orchidea Just Nature 19
 • Kontogiannis Plakakia Gardenia Orchidea Linear 08
 • Kontogiannis Plakakia Gardenia Orchidea Karma 13
 • Kontogiannis Plakakia Gardenia Orchidea Walk 07
 • Kontogiannis Plakakia Gardenia Orchidea Velvet 02
 • Kontogiannis Plakakia Gardenia Orchidea Sense 05
 • Todagres Plakakia SKY SALON
 

Όλες οι συλλογές του 2016 σε μια σελίδα και σε μορφή pdf!!!

 

Κοντογιάννης Πλακάκια - Gardenia Orchidea Πλακάκια

Absolute Stone

Πλακάκια Δαπέδου - Πλακάκια Μπάνιου

Κοντογιάννης Πλακάκια - Gardenia Orchidea Πλακάκια

Acquerelli

Πλακάκια Μπάνιου

Κοντογιάννης Πλακάκια - Gardenia Orchidea Πλακάκια

Brickyard

Πλακάκια Δαπέδου - Πλακάκια Μπάνιου
 

Κοντογιάννης Πλακάκια - Gardenia Orchidea Πλακάκια

Canova

Πλακάκια Δαπέδου - Πλακάκια Μπάνιου

Κοντογιάννης Πλακάκια - Gardenia Orchidea Πλακάκια

Charme

Πλακάκια Δαπέδου - Πλακάκια Μπάνιου

Κοντογιάννης Πλακάκια - Gardenia Orchidea Πλακάκια

Concept Stone

Πλακάκια Δαπέδου - Πλακάκια Μπάνιου
 

Κοντογιάννης Πλακάκια - Gardenia Orchidea Πλακάκια

Diamond

Πλακάκια Μπάνιου

Κοντογιάννης Πλακάκια - Gardenia Orchidea Πλακάκια

Esedra

Πλακάκια Μπάνιου

Κοντογιάννης Πλακάκια - Gardenia Orchidea Πλακάκια

Infinity Stone

Πλακάκια Δαπέδου - Πλακάκια Μπάνιου
 

Κοντογιάννης Πλακάκια - Gardenia Orchidea Πλακάκια

Just Life

Πλακάκια Δαπέδου - Πλακάκια Μπάνιου

Κοντογιάννης Πλακάκια - Gardenia Orchidea Πλακάκια

Just Nature

Πλακάκια Δαπέδου - Πλακάκια Μπάνιου

Κοντογιάννης Πλακάκια - Gardenia Orchidea Πλακάκια

Just Venice

Πλακάκια Δαπέδου - Πλακάκια Μπάνιου
 

Κοντογιάννης Πλακάκια - Gardenia Orchidea Πλακάκια

Just You

Πλακάκια Δαπέδου

Κοντογιάννης Πλακάκια - Gardenia Orchidea Πλακάκια

Karma

Πλακάκια Μπάνιου

Κοντογιάννης Πλακάκια - Gardenia Orchidea Πλακάκια

Linear

Πλακάκια Μπάνιου
 

Κοντογιάννης Πλακάκια - Gardenia Orchidea Πλακάκια

Lirica

Πλακάκια Μπάνιου

Κοντογιάννης Πλακάκια - Gardenia Orchidea Πλακάκια

Onice

Πλακάκια Δαπέδου - Πλακάκια Μπάνιου

Κοντογιάννης Πλακάκια - Gardenia Orchidea Πλακάκια

Sense

Πλακάκια Μπάνιου
 

Κοντογιάννης Πλακάκια - Gardenia Orchidea Πλακάκια

Velvet

Πλακάκια Δαπέδου

Κοντογιάννης Πλακάκια - Gardenia Orchidea Πλακάκια

Walk

Πλακάκια Δαπέδου - Πλακάκια Μπάνιου

Κοντογιάννης Πλακάκια - Gardenia Orchidea Πλακάκια

Catalog 2016

Gardenia Orchidea Full Catalog 2016