Φιλοσοφία GreenBuilding

Όταν έχεις πολύ αναπτυγμένη οικολογική συνείδηση, όταν θέτεις στο επίκεντρο των κατασκευών σου τον άνθρωπο και την ψυχοσωματική του ευημερία, όταν η επιθυμία να μη σπαταλήσεις και να ζήσεις σε έναν καθαρό κόσμο προέχει, όταν θέλεις να σώσεις τον πλανήτη βελτιώνοντας τις ενεργειακές – περιβαλλοντικές αποδόσεις των κτιρίων, τότε μπορούμε να πούμε ότι κατασκευάζεις το GreenBuilding.

Το GreenBuilding είναι η νέα κατασκευαστική φιλοσοφία με μικρές περιβαλλοντικές επιπτώσεις την οποία προωθεί και η εταιρεία Κοντογιάννης, προσανατολισμένη στη βελτίωση της υγείας και της ποιότητας ζωής.

Αποκτάται μέσω της διαπαιδαγώγησης για μία ορθή και συνειδητοποιημένη επιλογή των δομικών υλικών, τα οποία πρέπει να είναι φιλικά προς το περιβάλλον, φυσικής διαπνοής και με υψηλή ενεργειακή απόδοση.

Τα Πλεονεκτήματα του GreenBuilding

1 Η εταιρείας μας. Είναι μία από τις πρώτες εταιρείες στην χώρα μας, που προωθεί συνολική λύση σε υλικά και υπηρεσίες για το GreenBuilding. Μία ολοκληρωμένη και καινοτομική Σειρά προϊόντων φιλικών, από πρωτοπόρες εταιρείες στον τομέα τους, προς το περιβάλλον για μία νέα κατασκευαστική φιλοσοφία σε έντονη ανάπτυξη, η οποία προσφέρει σημαντικά πλεονεκτήματα για την προστασία του περιβάλλοντος, για την υγεία και για την ευημερία των ατόμων, αλλά και οικονομικά οφέλη χάρη στη βέλτιστη ενεργειακή απόδοση.

2 Για το περιβάλλον. Τα προϊόντα των συνεργαζόμενων εταιριών που προωθούμε για το GreenBuilding περιέχουν σημαντικά οφέλη για το περιβάλλον, όπως η μείωση των εκπομπών CO2 στον αέρα, η ολοένα και μεγαλύτερη χρήση ανακυκλωμένων πρώτων υλών, η μείωση της απαιτούμενης ενέργειας για τη λειτουργία του κτιρίου, η κατασκευή συστημάτων χαμηλών εκπομπών που σέβονται το γύρω περιβάλλον και την ποιότητα του αέρα.

3 Οικονομικά. Η υπηρεσία μας Κοντογιάννης Green Building αυξάνει την αξία της ακίνητης περιουσίας σας με το πέρασμα του χρόνου σε σχέση με την υποχρεωτική ενεργειακή πιστοποίηση και παρέχει (ήδη από την αρχή) οικονομικά οφέλη μέχρι και 40% συγκριτικά με ένα κτίριο που σχεδιάστηκε με τον παραδοσιακό τρόπο. Ιδιαίτερα αξιοσημείωτες είναι οι οικονομικές αποταμιεύσεις στα ενεργειακά έξοδα, στο κόστος θέρμανσης και κλιματισμού, και στα έξοδα συντήρησης και διαχείρισης του ακινήτου σας.

4 Στην υγεία μας. Τα πλεονεκτήματα για την υγεία των ατόμων που ζουν στο εσωτερικό των κτιρίων είναι απόρροια του οικολογικά βιώσιμου σχεδιασμού τους και της ποιότητας των υλικών που σας προτείνουμε τα οποία και : α) βελτιώνουν τον αέρα των κλειστών χώρων, β) περιορίζουν τις παθολογίες που προέρχονται από το Σύνδρομο του Άρρωστου Κτιρίου (SBS), αναστέλλουν τον πολλαπλασιαμό μούχλας, μυκήτων και βακτηριδίων, γ) εγγυώνται την υγιεινή των κατοικήσιμων χώρων, και δ) αυξάνουν την άνεση και την ποιότητα ζωής.